cat | esp
Coop57

Descripció entitat

COOP57 és una cooperativa de serveis que destina els seus recursos a donar préstecs a projectes d'economia social que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.
Les persones i les entitats que dipositen els estalvis a COOP57 participen en l'establiment dels principis i criteris d'inversió i en la gestió dels recursos. Gestionen els recursos amb criteris democràtics i de transparència.

Missió i valors:

COOP57 va iniciar la seva activitat a Catalunya arran de la lluita dels treballadors de l'Editorial Bruguera per mantenir els seus llocs de treball. Quan l'editorial va tancar definitivament, un grup d'antics treballadors va crear un fons amb part de les indemnitzacions que van rebre pel seu acomiadament amb la missió de promoure projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball de qualitat, especialment aplicant models cooperatius.
En un inici, el seu desenvolupament va anar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, va anar creixent també la seva base de socis i sòcies col·laboradors.
COO57 treballa sobre la base dels valors i principis de la banca ètica: la coherència per evitar la contradicció de l'ús dels nostres diners amb els nostres principis ètics i socials; la participació i la responsabilitat dels estalviadors; la transparència absoluta en la gestió de l'entitat, la solidaritat en la construcció del model econòmic i una reflexió contínua per orientar l'acció de COOP57.

Criteris de finançament i àmbit d'actuació

Fins al moment, COOP57 ha atorgat més de 600 préstecs a projectes de cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, moviments socials i altres entitats de l'economia social i solidària. Els projectes que reben el suport de COOP57 han de satisfer, com a mínim, les condicions següents:

  • Tenir una finalitat, en sentit ampli, d'interès social.
  • Estar arrelades al territori.
  • Col·laborar en la construcció d'una societat més solidària.
  • Funcionar amb criteris d'autonomia i gestió democràtica.
  • Crear llocs de treball amb caràcter estable.
  • Repartir els excedents en funció del treball aportat.
  • Disposar d'un projecte viable econòmicament.
  • Oferir la capacitat suficient per poder fer el retorn del préstec sol·licitat.

Com participar?

Soci col·laborador: Per persones físiques. Els socis i sòcies col·laboradors són les persones que, sense ser socis a tots els efectes (no poden rebre préstecs), es vinculen a COOP57 perquè creuen en el projecte i volen participar amb els seus estalvis en el desenvolupament d'un instrument de finançament alternatiu, ètic i solidari.
Soci de serveis: Poden ser socis de serveis de COOP57 (i per tant, rebre'n finançament) les cooperatives, associacions, fundacions i altres entitats de l'economia social que duguin a terme una activitat econòmica de manera autònoma i sobre la base de criteris de democràcia econòmica.
Tots dos tipus de socis participen en els òrgans de decisió i de gestió de COOP57 i estableixen les línies d'actuació i els criteris ètics i socials de la cooperativa.

Contacte – COOP57 Catalunya

Adreça: C/Premià, 13-15, baixos · 08014 Barcelona.
Telèfon: 93 268 29 49 / Fax: 93 295 45 01
Correu electrònic: coop57@coop57.coop
Pàgina Web: www.coop57.coop

  • Entitats Financeres: