cat | esp
Fiare

Fiare Banca Etica

Fiare és una cooperativa de crèdit sense afany de lucre, fruit de la unió de Banca Popolare Etica, un banc cooperatiu que opera a Itàlia des de 1999, i la fundació Fiare, que fa d’intermediària financera a l’Estat espanyol des de 2005. Els seus principis són la transparència, la participació, la democràcia i la consideració del crèdit com a dret. A més, treballa per ser una eina de transformació social per mitjà del finançament de projectes de l’economia social i solidària.
Fiare Banca Etica s’organitza territorial ances ètiques, amb la finalitat de sensibilitzar i promoure una economia social i solidària. En els darrers anys alguns ajuntaments del país que s’han fet socis de la cooperativa de crèdit i cada vegada hi ha més administracions locals que s’interessen per portar els seus comptes a la banca ètica.
Actualment, l’entitat ofereix tots els serveis propis de la banca minorista (comptes corrents, dipòsits, targetes, transferències, banca per internet, etc.). Fiare acumula un estalvi de més de 56 M € i ha concedit 83 préstecs per un valor de 13.417.000 € (dades d’octubre de 2015 per a l’Estat espanyol). Més info a www.fiarebancaetica.coop

Missió i valors:

Els valors que inspiren el projecte són:

Crèdit al servei de la justícia: Un valor principal d'aquest projecte és la seva vocació de transformació i inclusió social mitjançant el crèdit.

Un projecte en xarxa: Les necessitats a les quals pretenem donar resposta requereixen molt més que el suport financer a través del crèdit. D'aquí la importància del treball en xarxa amb moviments socials de l'àmbit de l'economia solidària

Estalvi responsable, participació i transparència: Aquest projecte requereix de la participació activa de persones i entitats que posin els seus estalvis al servei d'una proposta bancària alternativa. Un instrument financer en mans i al servei de la ciutadania, en el qual la transparència i la participació són les seves senyes d'identitat.

Caràcter no lucratiu i interès comú: El nostre enfocament sobre la rendibilitat és alternatiu al que convencionalment s'utilitza en l'àmbit financer i bancari. Si bé són necessàries la viabilitat efectiva i la sostenibilitat del projecte, la rendibilitat i el benefici econòmic no són el nostre objectiu.

Criteris de finançament i àmbit d'actuació

FIARE Banca Etica finança activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu. Això significa donar suport empreses i projectes socials, ecològics, culturals i humanitaris, i posar els recursos a l'abast de les persones que no tenen accés al finançament dels bancs convencionals.
D'aquí que els àmbits prioritaris de treball siguin la cooperació al desenvolupament, la inserció social de persones en situació o risc d'exclusió social, la sostenibilitat mediambiental o el cooperativisme, així com projectes i organitzacions que promouen una millor qualitat de vida i la defensa de diferents valors.
Projectes que engloben activitats com el comerç just, les empreses socials i d'inserció, la cooperació al desenvolupament, la producció i el consum ecològic o entitats que promouen la defensa de valors socials i educatius.

Com participar?

Persones físiques: disposen de comptes corrents i comptes d'estalvi amb el serveis tradicionals bancaris.
Persones jurídiques: disposen de comptes corrents i comptes d'estalvi i finançament per projectes.
Soci/a de la cooperativa: Fiare Banca Etica compta amb una base social de més de 39.000 persones sòcies . Per nosaltres és molt important que les persones es facin sòcies comprant capital social de la cooperativa.

Més informació a www.fiarebancaetica.coop/ca
  • Entitats Financeres: