cat | esp
Oikocredit

Descripció entitat

Oikocredit és una cooperativa d'àmbit mundial creada a Holanda i amb una oficina de suport a Catalunya que, des de 1975, atorga crèdits a centenars d'organitzacions locals de països en vies de desenvolupament.
Dóna suport financer en forma de crèdits convencionals i inversions de capital per al desenvolupament d'iniciatives productives. Aquestes han de ser sempre viables econòmicament, però encara més important que això és que tinguin un impacte social positiu en les comunitats on es porten a terme. Per tant es tracta d'iniciatives productives que s'han d'adreçar al col·lectiu de persones més desfavorides, a fomentar la promoció de la dona, el respecte pel medi ambient i basat tot, preferentment, en una estructura cooperativista.
Aproximadament el 80% de l’activitat d’Oikocredit es centra en microcrèdits a través d’Institucions Microfinanceres locals i l’altre 20% consisteix en finançament directe de projectes productius agrícoles, manufacturers, o d’energies renovables.

Oikocredit Catalunya

A Catalunya existeix Oikocredit Catalunya, una associació creada per iniciativa de diverses ONG catalanes el 31 de gener de 2000. El principal objectiu de l'Associació és la captació de fons al nostre país per invertir-los a Oikocredit Internacional. Els diners que els socis partícips (inversors) d'Oikocredit Catalunya inverteixen serveixen en la seva totalitat perquè l'Associació compri accions d'Oikocredit Internacional, de manera que aquests diners són destinats al finançament de projectes de desenvolupament als països del Sud en forma de préstecs.

Missió i valors:

Oikocredit, com a cooperativa mundial, promou la justícia global instant a persones, organitzacions socials, esglésies de diversos credos, empreses i altres grups a compartir els seus recursos a través d'inversions socialment responsables tot donant suport a persones necessitades mitjançant el crèdit.

Aquesta missió es vol portar a terme a través de valors com la igualtat de les persones, el compartir, el respecte entre pobles, la cooperació, l'esperit ecumènic, el cooperativisme, la integritat i el respecte a la biodiversitat.

Criteris de finançament i àmbit d'actuació

  • El projecte ha de beneficiar persones en situació de pobresa o desfavorides.
  • Els guanys del projecte no solament han d'enriquir unes poques persones.
  • El projecte ha de contribuir al desenvolupament social i econòmic de la comunitat amb especial atenció a l'impacte ecològic.
  • S'afavoreix l'estructura cooperativa perquè permeti a les persones en situació de pobresa participar directament en el funcionament i l'administració del projecte.
  • Es dóna preferència a projectes en què la dona participa en la presa de decisions , l'organització, la implementació, el control i l'avaluació i també aquells en què les dones són beneficiàries directes.
  • El projecte ha de ser econòmicament viable amb l'administració i l'assessorament tècnic apropiats i serà autosuficient en un temps raonable que li permeti retornar el préstec.

Com participar?

Soci/a: Per tal de convertir-te en soci/a pots realitzar una aportació de part dels teus estalvis (a partir de 200 €) a Oikocredit Catalunya. Aquests diners seguiran sent teus i rebràs una retribució al tipus d'interès que fixi l'assemblea mundial d'Oikocredit

Col·laborador/a: Ajudar a l'entitat a difondre el model d'Oikocredit a través de la teva acció directa, fent de voluntari/a o en forma de donacions.

Contacte - Oikocredit Catalunya

Adreça: C/ Bisbe Laguarda, 4, 08001 Barcelona
Telèfon i Fax: (+34) 93 441 63 06
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13h, i en qualsevol altre horari amb cita prèvia.
Correu electrònic: catalunya@oikocredit.org
Pàgina Web: www.oikocredit.cat

  • Entitats Financeres: