cat | esp
Triodos Bank

Descripció entitat

Triodos Bank és el referent europeu en banca ètica i sostenible des del 1980. Desenvolupa un innovador model de negoci bancari basat en valors i orientat a promoure una transformació social des del sistema financer. Per aquesta raó, el banc utilitza els diners dels seus clients per finançar iniciatives sostenibles de l'economia real, que treballen en els àmbits social, cultural i mediambiental. A més, és 100% transparent amb l'ús dels diners, de forma que els seus clients poden conèixer a la pàgina web el tipus de projectes que s'han finançat gràcies als seus estalvis.

Triodos Bank opera a Holanda, Bèlgica, el Regne Unit, Espanya, Alemanya i França, suma més de 600.000 clients i és membre fundador de l'Al·liança Global per a una Banca amb Valors (GABV).

L'entitat ofereix una gamma de serveis que cobreix les necessitats bancàries habituals de particulars i organitzacions, incloent targeta de dèbit i crèdit, hipoteca i productes de finançament específics per a empreses i institucions que treballen als sectors social, cultural i mediambiental.

El Grup Triodos:

Triodos Bank està present als Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Espanya i Alemanya. A més a més, desenvolupa una intensa activitat en altres llocs d'Europa, Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica a través dels seus fons d'inversió i microcrèdits.
L'accionariat del Grup Triodos està constituït per més de 17.000 inversors particulars i institucionals.

Missió i valors:

Tal i com es defineix Triodos Bank, la seva missió és la de:

  • Contribuir a una societat que fomenti la qualitat de vida i es centri en la dignitat humana.
  • Facilitar a persones, empreses i organitzacions, un ús responsable dels diners per tal de fomentar un desenvolupament sostenible.
  • Proporcionar als seus clients uns productes financers sostenibles i un servei de qualitat.

Criteris de finançament i àmbit d'actuació

Triodos Bank finança empreses, entitats i projectes que aporten un valor afegit en el camp social, mediambiental i cultural, gràcies al suport d'estalviadors i inversors que opten per l'impuls d'empreses socialment responsables i per la construcció d'una societat més humana i sostenible.

Per finançar una activitat, Triodos Bank valora el benefici que aporta a les persones i al medi ambient l'activitat a finançar. L'enfocament del negoci bancari es basa en: 

  • Identificar sectors sostenibles en els que donar suport el desenvolupament i la consolidació d'empreses i projectes innovadors, establint criteris positius de finançament.
  • Seleccionar iniciatives de l'economia real que aportin un valor afegit de tipus social, mediambiental i cultural.
  • Garantir que cada projecte seleccionat es correspongui amb la nostra política d'inversió.
  • Finançar activitats, projectes o actius clarament identificats dins de cada organització.
  • Supervisar l'ús que es realitza dels préstecs.

Com participar?

Client: Pots ser client de Triodos Bank contractant algun dels productes financers dels que disposen i així contribuir al desenvolupament del model bancari que Triodos Bank proposa. Aquests productes financers són múltiples i variats i van des de comptes corrents, comptes d'estalvi, dipòsits, domiciliacions de nòmines i rebuts i targeta de dèbit i crèdit.

Contacte – Triodos Bank Catalunya

Adreça: Av. Diagonal 418, 08037  Barcelona (Casa de Les Punxes)
Horari: Dilluns de 10 a 17:30 h; de dimarts a dijous de 9 a 17:30 h i divendres de 9 a 17 h
Telèfon: 93 476 57 47
Correu electrònic: info@triodos.es
Pàgina Web: www.triodos.es

  • Entitats Financeres: